הוועד המקומי רשאי לגבות היטל שמירה מבעלי נכסים בתחומו
בית המשפט השלום קבע, שהמועצה האזורית רשאית להאציל לוועד המקומי מסמכויותיה, כולל בתחום השמירה, ובמקרה כזה רשאי הוועד המקומי לגבות היטל שמירה מבעלי הנכסים בשטחו.
הוועד המקומי רשאי לגבות היטל שמירה מבעלי נכסים בתחומו
22/6/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200