ניכוי במקור מפנסיות של חברי קיבוץ לשנת 2016
לפני כשלושה חודשים פנה משרדנו אל הנהלת רשות המסים, בתגובה לכך שהרשות הפסיקה למסור לקיבוצים אישור על ניכוי מס במקור, מפנסיה של חברי קיבוץ, בגין שנת 2016. בעקבות פנייה זו מינתה הרשות צוות מטעמה שיידון עם משרדנו בנושא. בימים אלו הושג סיכום זמני, המאפשר לקבל באופן מידי אישור על הניכוי במקור, זאת בכדי לא לגרום נזק כלכלי נוסף לפנסיונרים.
אנו ממשיכים לפעול עם הצוות ברשות המסים בנושא זה, וכן בנושא בקשת הרשות להפיץ חוזר ולבצע תיקון חקיקה בנוגע לקיבוץ המתחדש.
ניכוי במקור מפנסיות של חברי קיבוץ לשנת 2016
20/6/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200