אושר שיוך מגרשים בשיוך פרטני - בין חבר קיבוץ לרשות מקרקעי ישראל - תמורת 33% מערך הקרקע
מועצת מקרקעי ישראל קיבלה את החלטה 1456: "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי", המתקנת את החלטה 1411, שנשאה שם זהה. בחוזר עיקרי התיקונים.
אושר שיוך מגרשים בשיוך פרטני - בין חבר קיבוץ לרשות מקרקעי ישראל - תמורת 33% מערך הקרקע
14/6/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200