ביטוח לאומי שומות לשנים 2009 - 2012 - עדכון מצב
בימים אלו החל המוסד לביטוח לאומי לערוך את חישוב הפרשי השומה לשנים 2009 - 2012. זאת בהתאם להוצאות המחיה בדוחות הכספיים ובהתייחס למסקנות ממצאי הביקורת, שהוגשו לביטוח הלאומי על ידי רואי החשבון, שמינה המוסד לבדיקת הדוחות הכספיים של הקיבוצים.
צפוי, כי המוסד לביטוח לאומי יקלוט ממצאים אלו בתקופה הקרובה. מנגד העברנו למוסד לביטוח לאומי את השגותינו לגבי ממצאי הביקורת האמורים לעיל.
ביטוח לאומי שומות לשנים 2009 - 2012 - עדכון מצב
7/6/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200