הלוואה לחברת בת - שלא הושבה - תוכר כהפסד עסקי.
בית המשפט המחוזי קבע, כי הלוואה שניתנה לחברת בת, לצורך תשלום מקדמה למתווך לשם קידום מיזם, ולא הוחזרה - תחשב בחברה כהוצאה עסקית. בחוזר עיקרי פסק הדין.
הלוואה לחברת בת - שלא הושבה - תוכר כהפסד עסקי.
6/6/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200