דיווח על קבלת חוות דעת לדוח השנתי למס הכנסה
רשות המסים פרסמה את טופס 1345 "דיווח בגין חוות דעת" - במסגרתו מגיש דוח שנתי למס הכנסה, שקיבל חוות דעת בכתב (החתומה על ידי נותן חוות הדעת), שהעניקה לו יתרון מס בשנת המס שלגביה הוגש הדוח - ידווח עליה.
חל על קבלת חוות דעת החל מיום ה-1 בינואר 2016, ועל עמדה חייבת בדיווח שתובא בדוח לשנת 2016 ואילך.
דיווח על קבלת חוות דעת לדוח השנתי למס הכנסה
6/4/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200