חובת דיווח מפורט למע"מ בשנת 2016
בחוזר פירוט החייבים בדיווח מפורט למע"מ בשנת 2016.
חובת דיווח מפורט למע"מ בשנת 2016
3/4/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200