גביית תשלומי חובה מחברי אגודה קהילתית
בית המשפט המחוזי קבע, כי אגודה קהילתית רשאית לגבות תשלומי חובה מחבריה, אולם לא ניתן להתנות מגורים בישוב, הקצאת מגרש, העברת זכויות במגרש או זכויות מגורים במגרש, בחברות באגודה. במקביל, יש להסדיר תשלום בעד שירותים שתושב, שאינו חבר אגודה הקהילתית, צורך מהאגודה לאחר פרישתו ממנה.
גביית תשלומי חובה מחברי אגודה קהילתית
16/3/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200