אנרגיות מתחדשות - עדכון מרץ 2016
ההשקעות במיזמי אנרגיה מתחדשת ובפרט בהסדרות המבטיחות תעריף קבוע עבור כל קוט"ש חשמל מיוצר - מהוות הזדמנויות להשקעה בעלת תשואה אטרקטיבית ביחס לרמת הסיכון הגלומה במיזם.
בחוזר סקירה של תמצית אפשרויות ההשקעה במיזמי אנרגיה מתחדשת לשנת 2016.
אנרגיות מתחדשות - עדכון מרץ 2016
10/3/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200