אגודות שיתופיות - הודעה לפני הטלת קנסות בגין אי הגשת דיווח במועד
רשם האגודות השיתופיות הודיע, שמשרדו נערך לקראת הטלת קנסות בגין אי הגשת דיווח לפי סעיף 57 לפקודת האגודות השיתופיות ותקנות 27 ו-28 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), במהלך התקופה הקרובה.
אגודות שיתופיות - הודעה לפני הטלת קנסות בגין אי הגשת דיווח במועד
3/3/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200