התערבות בג"צ בהחלטות רשם האגודות השיתופיות מצומצמת למקרים חריגים
בית המשפט העליון חזר וקבע, כי בערעור על פסקי רשם האגודות השיתופיות התערבותו תהיה מצומצמת למקרים חריגים, בהם החלטת הרשם לוקה בטעות משפטית מהותית או כאשר מתקיימות נסיבות יוצאות דופן אחרות, בהן שיקולי הצדק מחייבים את התיקון.
התערבות בג"צ בהחלטות רשם האגודות השיתופיות מצומצמת למקרים חריגים
22/2/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200