החבות במע"מ על ניוד מכסות בענף יצרני החלב
עמדת רשות המסים בנושא החבות במס ערך מוסף בניוד מכסות חלב הינה כי התמורה מהפסקת הפעילות ומכירת המכסה חייבת במס ערך מוסף בשיעור מלא.
החבות במע"מ על ניוד מכסות בענף יצרני החלב
17/2/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200