היטל על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות - בוטל
פורסמה ברשומות הוראת השעה הקובעת, כי החל מיום 1 בינואר 2016 ועד ליום 31 בדצמבר 2020, יהיה היטל עובדים זרים - בענף החקלאות בלבד - 0% (במקום 10% היטל עד 31 בדצמבר 2015).
היטל על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות - בוטל
17/2/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200