לצורך שינוי מהותי בהתנהלות הקיבוץ - החמרה הכלולה בתקנון הקיבוץ - גוברת על תקנות האגודות השיתופיות
בית המשפט המחוזי קבע, כי לשם קבלת החלטה על שינוי מהותי בהתנהלות קיבוץ - באם דרישת הרוב הקבועה בתקנון גבוהה מהדרישה הקבועה בתקנות האגודות השיתופיות - התקנון גובר.
לצורך שינוי מהותי בהתנהלות הקיבוץ - החמרה הכלולה בתקנון הקיבוץ - גוברת על תקנות האגודות השיתופיות
15/2/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200