מענקים לתכנית קדם מחקר ופיתוח - מיועד לכל התעשייה המסורתית ולתעשייה העילית במגזרי האוכלוסייה החרדית ובני המיעוטים
בחוזר פרטים בדבר המשך קבלת מענקים בתכנית קדם מחקר ופיתוח.
מענקים לתכנית קדם מחקר ופיתוח - מיועד לכל התעשייה המסורתית ולתעשייה העילית במגזרי האוכלוסייה החרדית ובני המיעוטים
15/2/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200