דיווחים כספיים בגין פעילותם של ספקי מים - פטור מדיווח
רשימת חייבי הדיווח לשנת 2015 פורסמה לאחרונה באתר האינטרנט של רשות המים. בהתאם לסעיף 33 לכללי המים, בעל רישיון קטן יהיה פטור מדיווח כספי. אנו ממליצים לכל הישובים לבדוק האם הם נכללים ברשימת חייבי הדיווח לשנת 2015.
דיווחים כספיים בגין פעילותם של ספקי מים - פטור מדיווח
14/2/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200