ועדים מקומיים - עדכון לדוח הכספי האחיד
משרד הפנים הוציא עדכון לנוסח האחיד של הדוח הכספי לוועדים מקומיים.
את הדוחות הכספים המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2015, יש להגיש למועצה האזורית עד ליום ה-30 באפריל 2016.
ועדים מקומיים - עדכון לדוח הכספי האחיד
10/2/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200