היטל על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות - יבוטל
אחרי למעלה מעשור בו היה קיים ההיטל על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות - החליטה ועדת הכספים, לפני מספר ימים, על ביטולו למשך 5 שנים. תוקף הביטול מיידי. דהיינו, מיום ה-1 בינואר 2016 ועד ליום 31 בדצמבר 2020.
היטל על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות - יבוטל
8/2/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200