הטבות לתעשייה המסורתית בשנת 2016
מתוקף סמכויות המדען הראשי, ולאור חשיבות הטמעת תהליכי חדשנות בתעשייה מסורתית, החליטה לשכת המדען הראשי לאמץ מדיניות של עידוד המחקר והפיתוח בענפי התעשייה המסורתית. פרטים בחוזר.
הטבות לתעשייה המסורתית בשנת 2016
31/1/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200