כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) - דיווחים כספיים לשנת 2015 והקצאות מים מוזלים לגינון ציבורי
לאחר פרסום עדכון כללי המים לשנת 2016 ולאחר שנפגשנו עם אנשי רשות המים, בחוזר מספר עדכונים והדגשים בעניין הדיווח הכספי על פעילות המים לשנת 2015 ובעניין הגשת בקשות להקצאות מים לגינון ציבורי.
כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) - דיווחים כספיים לשנת 2015 והקצאות מים מוזלים לגינון ציבורי
28/1/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200