הערכות לדיווח בהתאם להוראה חשבונאית מספר 4
מבט יועצים, מקבוצת ברית פיקוח, יחד עם טנא, מקבוצת ביטוח חקלאי - להלן -"טנא-מבט" - חברו יחד למתן שירותים בתחום הייעוץ הפנסיוני בכלל והדיווח האקטוארי בהתאם להוראה חשבונאית מספר 4 בפרט, וזאת מתוך ראיה והבנה של צרכי הקיבוץ מחד וצרכי הדיווח החשבונאי מאידך.
הערכות לדיווח בהתאם להוראה חשבונאית מספר 4
18/1/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200