מיסוי הכנסותיו של חבר קיבוץ - משכר דירה במישור הפרטי
בחלק מהקיבוצים בוצע מהלך של שיוך דירות, אשר דווח לרשות המסים. כמו כן, ישנם חברים אשר ברשותם דירות. כאשר ההכנסות משכר הדירה הן במישור הפרטי של החבר, עליו לדווח עליהן לרשות המסים - כמפורט בחוזר.
מיסוי הכנסותיו של חבר קיבוץ - משכר דירה במישור הפרטי
14/1/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200