החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות - הוראת פרשנות מספר 6/2015
רשות המסים פרסמה את הוראת פרשנות מספר 6/2015 - החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות. בחוזר עיקרי ההוראה.
החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות - הוראת פרשנות מספר 6/2015
14/1/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200