כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) - עדכונים
לאחרונה פורסמו עדכונים לכללי המים, המתייחסים לשני נושאים עיקריים: חובת דיווח כספי לשנת 2015 וקבלת הקצאה למים מוזלים לצרכי גינון ציבורי. בחוזר עיקרי התיקונים לכללים.
כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) - עדכונים
12/1/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200