הקטנת שיעור מס החברות
פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), תשע"ו-2016, במסגרתו הורד שיעור מס החברות מ-26.5% ל-25%, החל מיום ה-1 בינואר 2016.
הקטנת שיעור מס החברות
12/1/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200