החל משנת 2016, דוח תקופתי למע"מ ידווח על ידי עוסקים החייבים בדיווח מפורט - באופן מקוון בלבד
על פי תקנות שייכנסו לתוקף החל מיום 1 בינואר 2016, עוסקים החייבים בהגשת דוח מפורט לרשות המסים על פי חוק מע"מ, יחויבו להגיש את הדוח התקופתי באופן מקוון בלבד.
החל משנת 2016, דוח תקופתי למע"מ ידווח על ידי עוסקים החייבים בדיווח מפורט - באופן מקוון בלבד
5/1/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200