החלטות מיסוי בתחום חוקי עידוד
בחוזר עדכון בדבר שתי החלטות מיסוי שהתפרסמו לאחרונה בתחום חוקי העידוד - "הכנסות ממתן שירותים באמצעות תוכנה" - החלטות מיסוי שלא בהסכם.
החלטות מיסוי בתחום חוקי עידוד
30/12/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200