מתווה מוצע להסדרת תחנות תדלוק ביישובים חקלאיים
במסגרת החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מספר 3741: "תחנות דלק במרחב החקלאי", מוצע מתווה להסדרת תחנות תדלוק ביישובים חקלאיים. תקופת ההסדרה תוגבל לשנתיים מיום קבלת החלטה. כנגד תחנת תדלוק שלא תסיים את תהליך ההסדרה תוגש תביעה משפטית. יובהר, כי בשלב זה המתווה טרם אושר. בחוזר עיקרי המתווה המוצע.
מתווה מוצע להסדרת תחנות תדלוק ביישובים חקלאיים
30/12/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200