הוזלת תעריפי מים לגינון ציבורי
בחודש יוני 2015, רשות המים פרסמה לשימוע כללים לעניין השימוש במים וההספקה של מים לצורכי גינון ציבורי. התעריף לרכישת מים לגינון ציבורי, כפי שהוצג בשימוע, יעמוד על כ-4.58 ש"ח למ"ק, ביחס לתעריף מים שפירים שמעל לכמות המוכרת, שעמד על 5.98 ש"ח למ"ק (לפני מע"מ).
בחוזר תמצית הכללים על פי המסמך לשימוע.
הוזלת תעריפי מים לגינון ציבורי
20/12/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200