חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015-2016 - פרק המסים
הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו–2016), תשע"ו-2015, אשר במסגרתו נכללו, בין היתר, שינויים בחקיקת המס.
בחוזר עיקרי הצעת החוק בתחום המיסוי.
חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015-2016 - פרק המסים
8/12/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200