אושרו כללי הטבות מס ליישובי הפריפריה
ברצוננו לעדכנכם, כי הכנסת אישרה את מפת הטבות המס החדשה ליישובים בפריפריה בקריאה
שניה ושלישית.
המפה החדשה תיכנס לתוקף החל מיום ה 1- בינואר 2016.
אושרו כללי הטבות מס ליישובי הפריפריה
8/12/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200