מענקים להחלפת יחידות קירור מים
משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים יצא במכרז לקידום תכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה. במסגרת מכרז זה, מוזמנים צרכני אנרגיה, העומדים בתנאי הסף, להגיש בקשה לקבלת השתתפות כספית של המשרד להחלפת יחידות קירור מים (צ'ילר) ישנות בחדשות.
המועד האחרון להגשת הצעות הינו ה-26 בנובמבר 2015 בשעה 14:00.
מענקים להחלפת יחידות קירור מים
12/11/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200