בג"ץ נתן צו על תנאי בעניין נקודות זיכוי לעובדים זרים
בית-המשפט העליון ביושבו כבג"ץ, קבע ביום ה-27 באוקטובר 2015, בצו על תנאי, כי על המדינה להגיש תצהיר תשובה בתוך שמונה ימים בעניין ביטול נקודות זיכוי לעובדים זרים.
בג"ץ נתן צו על תנאי בעניין נקודות זיכוי לעובדים זרים
29/10/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200