החלטה 1370 - רפורמה בניהול מקרקעי ישראל
בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1370: "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל", מיולי 2015 - רשות מקרקעי ישראל תפעל להקניית הבעלות בקרקע לחוכרים. הקניית הבעלות תתבצע כמפורט בהחלטה ובהתבסס על מיקום, שטח הקרקע ומטרת ההקצאה של הנכס.
החלטה 1370 - רפורמה בניהול מקרקעי ישראל
25/10/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200