התחייבויות לתשלומי פנסיה לחברי קיבוץ מתחדש - טיפול חשבונאי ודרישות גילוי - הוראה חשבונאית של רשם האגודות השיתופיות (ה...
רשם האגודות השיתופיות פרסם באתר האינטרנט של משרדו הצעה להוראה חשבונאית בה נכללות הנחיות לגבי הטיפול החשבונאי ודרישות הגילוי בדוחות הכספיים של הקיבוץ. ההוראה חלה על קיבוץ מתחדש. לפי ההצעה תחולת ההוראה הינה החל מהדוחות הכספיים לשנת 2015. בכוונת הרשם לפרסם הנחיה זו כהוראה בקרוב.
התחייבויות לתשלומי פנסיה לחברי קיבוץ מתחדש - טיפול חשבונאי ודרישות גילוי - הוראה חשבונאית של רשם האגודות השיתופיות (הצעה)
19/10/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200