דמי ניהול אינם בהכרח הכנסת עבודה של המנהל
פורסם פסק דין של בית המשפט המחוזי ממנו עולה, כי קיימת יכולת לשלם דמי ניהול מחברה אחת לשנייה, בעבור שירותי ניהול הניתנים על ידי בעל מניות בחברה המנהלת, בלא שאלו יסווגו כשכר עבודה. בחוזר עיקרי פסק הדין.
דמי ניהול אינם בהכרח הכנסת עבודה של המנהל
6/10/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200