הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015-2016 - פרק המסים
הצעת חוק התייעלות הכלכלית לשנים 2015 ו-2016 עברה בקריאה ראשונה. השנה, פרק המיסוי לא כולל העלאות מס מיוחדות או ביטול הטבות מס באופן דרמטי.
במקביל, פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף בגדרו הוקטן שיעור המע"מ המוטל על עסקה בישראל ועל יבוא טובין מ-18% ל-17%, וזאת בתוקף מיום 1 באוקטובר 2015.
בחוזר עיקרי הצעת החוק בתחום המיסוי.
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015-2016 - פרק המסים
21/9/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200