האם תשלום ערבות יוכר כהפסד הון?
בחוזר עדכון על פסק דינו של בית המשפט המחוזי הקובע, כי העובדה ששתי חברות נמצאות בשליטת בעל מניות אחד, אינה מספיקה בכדי לאפשר קיזוז חוב של חברה אחת מרווחי החברה האחרת.
האם תשלום ערבות יוכר כהפסד הון?
9/9/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200