ועדת הכספים ממליצה לבטל את ההיטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות ועל הענקת נקודות זיכוי לעובדים אלו
בעקבות דיון שהתקיים לאחרונה בוועדת הכספים של הכנסת בנושא ביטול ההיטל המוטל על מעסיקיהם של עובדים זרים בחקלאות, המליץ יו"ר ועדת הכספים של הכנסת לשרי האוצר והחקלאות לבטל את ההיטל ובמקביל להעניק נקודות זיכוי לעובדים אלו.
ועדת הכספים ממליצה לבטל את ההיטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות ועל הענקת נקודות זיכוי לעובדים אלו
26/8/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200