אגודות שיתופיות שאינן פעילות - חובת דיווח לרשם
בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות, על אגודה שיתופית להגיש דיווחים שונים לרשם האגודות השיתופיות. יובהר, כי גם אגודות שיתופיות שאינן פעילות, חייבות בדיווחים לרשם. בחוזר מידע על הדיווחים הנדרשים על ידי הרשם מאגודות שאינן פעילות.
אגודות שיתופיות שאינן פעילות - חובת דיווח לרשם
23/8/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200