סיוע בהקמת נציגות שיווקית בסין, הודו ויפן
במסגרת מאמצי ממשלת ישראל להגדיל את הסחר שבין מדינת ישראל לבין המדינות הודו, סין ויפן, פיתח משרד הכלכלה תכנית סיוע לתאגידים ישראלים, במטרה לממש את הפוטנציאל הגלום בצמיחתן הכלכלית של סין, הודו ויפן ולצורך גיוון יעדי היצוא של מדינת ישראל.
תאריך אחרון להגשת בקשות - 17 לספטמבר 2015 בשעה 11:00 בבוקר.
סיוע בהקמת נציגות שיווקית בסין, הודו ויפן
13/8/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200