חיוב בהיטל בגין העסקת עובדים זרים - גם כאשר הם נחשבים ל"תושב ישראל" על פי פקודת מס הכנסה
בית המשפט העליון אישר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי, שקבע כי מעסיקם של עובדים זרים, המחויב בתשלום היטל בגין העסקת עובדים זרים מכוח חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל - חייב בכך גם אם מרכז חייו של העובד הזר בישראל, ושהותו בארץ הינה מעל ל-183 יום.
חיוב בהיטל בגין העסקת עובדים זרים - גם כאשר הם נחשבים ל"תושב ישראל" על פי פקודת מס הכנסה
10/8/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200