החבות במע"מ של ביצוע השקעות פיננסיות - סיווג כ"מוסד כספי"
לאחרונה ניתנה על ידי רשות המסים החלטת מיסוי בנושא החבות במס ערך מוסף של ביצוע השקעות פיננסיות - סיווג כ"מוסד כספי". המשמעות של סיווג כ"מוסד כספי" בחוק מס ערך מוסף, במקום עוסק מורשה, הינה, בין היתר, תשלום מס שכר ומס רווח, במקום תשלום מס עסקאות וקיזוז מס תשומות. יודגש, כי כל מקרה ייבדק באופן פרטני ובהתאם לנסיבותיו.
החבות במע"מ של ביצוע השקעות פיננסיות - סיווג כ"מוסד כספי"
9/8/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200