בדיקת כדאיות השקעה בגנרטור ליצור חשמל ואנרגיה תרמית בגז טבעי
בתקופה האחרונה, יותר ויותר קיבוצים בוחנים את המשמעויות הכלכליות הגלומות בהתפתחות השימושים בגז טבעי. בחוזר מספר הדגשים בנוגע לבדיקות כלכליות של פרויקטים של קוגנרציה מבוססי גז טבעי.
בדיקת כדאיות השקעה בגנרטור ליצור חשמל ואנרגיה תרמית בגז טבעי
4/8/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200