הקמת קרן מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית בקיבוצים – עדכון
לאחרונה אושרה בקריאה ראשונה, הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 12), תשע"ה-2015. בהצעת החוק, מוצע להוסיף להגדרת "עמית-מעביד" עמית שהוא קיבוץ או מושב שיתופי, המשלם כספים לקופת גמל מרכזית, בשל מחויבות לתשלום פנסיה לחבריו.
הקמת קרן מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית בקיבוצים – עדכון
3/8/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200