היבטי מע"מ בפרויקט שדרוג תשתיות בקיבוץ
פרויקט שדרוג תשתיות יכול להיפרס על פני מספר שנים ולהגיע לסכומים של עשרות מיליוני ש"ח. מרכיב המע"מ בפרויקט תשתית יכול להגיע לכדי מיליוני ש"ח.
תשתיות הקיבוץ משמשות הן את הפעילות העסקית בקיבוץ והן את הפעילות הקהילתית, ועל כן, לאופן סיווג ההשקעה בתשתית (בין מרכיב עסקי לצרכני) משמעות ניכרת מבחינת היכולת לקזז מע"מ תשומות ולהכיר בפחת החשבונאי לצרכי מס בעתיד.
תכנון נכון, של פרויקט שדרוג התשתיות וניתוח של מאפייני השימוש בתשתיות, עשויים לחסוך לקיבוץ סכומי כסף ניכרים.
היבטי מע"מ בפרויקט שדרוג תשתיות בקיבוץ
20/7/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200