גריעת שטח לשם הרחבה במושב - אינה מזכה בפיצויים
ברצוננו לעדכנכם בפסיקת בית המשפט המחוזי , הקובעת כי כאשר מושב מעוניין בתכנית הרחבה ונהנה מתנאיה - גריעת שטח מקרקעין ממשבצת הישוב, אשר ייעודו שונה מעיבוד חקלאי למגורים לשם ביצוע הרחבה במושב - אינה מזכה את המושב בפיצויים.
גריעת שטח לשם הרחבה במושב - אינה מזכה בפיצויים
20/7/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200