נוהל חוק ההתיישבות 2015
נוהל חוק ההתיישבות אשר פורסם לאחרונה על ידי משרד החקלאות, בא להגדיר את אופן הטיפול בבקשות של בעלי זכויות בקרקע לקבלת היתרים לשימוש חורג וכן לקבוע כללים לעניין פיקוח ואכיפה יזומה במקרים בהם עולה חשד להפרת החוק.
נוהל חוק ההתיישבות 2015
9/7/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200