מתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים - העברת תשתיות למחלק אחר
מאז פרסום החלטה מספר 272 של רשות החשמל: "המתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים" ועד היום לא דרשה רשות החשמל מהקיבוצים לעמוד בלוחות הזמנים, כיוון שלא הוגדר מנגנון להתחשבנות בין הקיבוץ לבין מחלק אחר שיכנס לנעליו, במידה וזו תהיה החלופה שתיבחר.
לאחרונה, פורסמה החלטה מספר 7: קביעת מנגנון ההתחשבנות למעבר תשתיות חלוקה למחלק אחר ספק שירות חיוני". כל הקיבוצים שהינם צרכני חשמל במתח גבוה - נדרשים להודיע לרשות החשמל עד שלושה חודשים מיום פרסום ההחלטה (כלומר, עד סוף ספטמבר 2015) על החלופה בה הם בחרו, להסדרת חלוקת החשמל בשטחם, במסגרת המתווה.
משמע, לא ניתן להמשיך "לשבת על הגדר" ולא לקבל החלטה!
מתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים - העברת תשתיות למחלק אחר
29/6/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200