כספים המיועדים לרווחת תושבי יישוב - יועברו לוועד המקומי
בית המשפט פסק, שמכיוון ובהסכם בין החברה לפיתוח לבין נציגי היישובים הוסכם, כי הכספים שיועברו על ידי החברה לפיתוח ישמשו לרווחת כלל תושבי היישובים - יש להעביר כספים אלו לוועד המקומי של היישוב ולא לאגודה השיתופית, שאינה אמונה על הדאגה לרווחת כלל תושבי היישוב.
כספים המיועדים לרווחת תושבי יישוב - יועברו לוועד המקומי
10/6/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200